HomeBoekenArtikelenColumnsOnderzoekLinksBioContact

Boeken

Het ontwerp van de openbare ruimte

De kern van de stedebouw in het perspectief van de eenentwintigste eeuw – Deel 2
(Redactie, met Han Meyer en Frank de Josselin de Jong)

Het ontwerp van de openbare ruimte is een van de kerntaken van de stedenbouwkunde. Structurering en vormgeving van de netwerken van de openbare ruimte, zowel van de lineaire elementen als van de knooppunten, zijn een voorwaarde voor het ontstaan van 'stedelijkheid'. Het gaat hier niet primair om vormgeving en verfraaiing van de openbare ruimte, maar om het ontwikkelen van de voorwaarden voor meervoudig en complex ruimtegebruik, voor uitwisseling en dynamiek.

Voor het ontwerp van de openbare ruimte zijn zowel de tekening van het platte vlak als die van het profiel van wezenlijk belang. Dit ontwerp vereist gedegen vakmanschap, gebaseerd op kennis van de verschillende (mogelijke) vormen van gebruik van de openbare ruimte en van de ontwikkeling van het repertoire van openbareruimtetypen.

Het ontwerp van de openbare ruimte is actueel, niet alleen omdat de laatste jaren op vele plaatsen het bestaande stedelijke gebied wordt heringericht, maar vooral omdat er een enorme toename is waar te nemen van het areaal van openbare ruimte en openbare werken in de vorm van nieuwe straten- en wegenstelsels, overdekte, gestapelde en ondergrondse openbare ruimte, enzovoort. Tevens wordt een aantal integrale, recent gerealiseerde ontwerpen van de openbare ruimte van diverse soorten stadsdelen uitgebreid besproken en gedocumenteerd.

Verschenen bij Uitgeverij SUN, 2006.
ISBN 978 90 5875 164 5, € 48,90, 272 pp.
Niet meer leverbaar, maar klik hier om de opvolger van dit boek te bestellen.

Terug naar boeken