HomeBoekenArtikelenColumnsOnderzoekLinksBioContact

Boeken

Stedebouwkundige regels voor het bouwen

De kern van de stedebouw in het perspectief van de eenentwintigste eeuw – Deel 3
(Redactie, met Han Meyer en John Westrik)

Door de tijd heen zijn de opvattingen op dit gebied veranderd. De opvattingen over de mate waarin het bouwen moet worden gereguleerd door middel van stedebouwkundige voorschriften variëren al naargelang van de historische periode. Ook de huidige tijd, het begin van de eenentwintigste eeuw, wordt gekenmerkt door een verscheidenheid aan opvattingen over nut en noodzaak van regulering van de bebouwing.

In Stedebouwkundige regels voor het bouwen wordt de relatie tussen stedebouwkundige planvorming en regels voor het bouwen door de tijd heen beschreven en geanalyseerd. Elk stedebouwkundig plan bevat een aantal essentiële regels voor het bouwen, die het stadsbeeld in vergaande mate beïnvloeden. Soms worden deze regels expliciet geformuleerd, vaker liggen ze impliciet in het plan besloten. Voor stedebouwkundigen, architecten en opdrachtgevers is het zaak zich goed bewust te zijn van deze, al dan niet impliciete regels.

Ook wordt in dit handboek ruim aandacht besteed aan een aantal actuele ontwikkelingen en de verschillende benaderingen op het gebied van de regels voor het bouwen.

Verschenen bij Uitgeverij SUN, 2008.
ISBN 978 90 8506 494 7, € 35,50, 160 pp.
Niet meer leverbaar, maar klik hier om de opvolger van dit boek te bestellen.

Terug naar boeken