HomeBoekenArtikelenColumnsOnderzoekLinksBioContact

Boeken

Het programma en ruimtegebruik van de stad

De kern van de stedebouw in het perspectief van de eenentwintigste eeuw – Deel 4
(Redactie, met Han Meyer en John Westrik)

Het ontwerp en herontwerp van steden en stedelijke gebieden zijn geen doel op zich, maar zijn altijd verbonden met de wens om ruimte te scheppen voor het leven in en van een stedelijke gemeenschap. Dat leven is voortdurend in beweging. De vraag is hoe het ontwerp kan leiden tot een stedelijke structuur die plaats biedt aan de huidige wensen en vragen, maar ook aan mogelijke veranderingen in de toekomst.

De opvattingen over de wijze waarop het ontwerp condities kan bieden voor huidige én toekomstige ontwikkelingen in het gebruik van de stad variëren al naargelang de historische periode. In de huidige periode, met een stagnerende stedelijke en economische ontwikkeling, is deze vraag extra relevant.

In Het programma en ruimtegebruik van de stad worden de wisselende ambities in de discipline van het stedebouwkundig ontwerpen beschreven en geanalyseerd en worden actuele ontwikkelingen op dit gebied aan de orde gesteld

Dit boek is het vierde en laatste deel in de reeks 'De kern van de stedebouw in het perspectief van de eenentwintigste eeuw'. De auteurs hopen hiermee een vruchtbare bijdrage te leveren aan de huidige en toekomstige praktijk en theorievorming op het gebied van stedebouw en ruimtelijke ordening.

Verschenen bij Uitgeverij SUN, 2014
ISBN 978 94 6105 175 2, € 32,50, 168 pp.
Niet meer leverbaar, maar klik hier om de opvolger van dit boek te bestellen.

Terug naar boeken