HomeBoekenArtikelenColumnsOnderzoekLinksBioContact

Boeken

Etymologisch woordenboek van het Nederlands

(Medewerking, redactie door Marlies Philippa, Frans Debrabandere, Arend Quak, Tanneke Schoonheim en Nicoline van der Sijs)

In het Etymologisch woordenboek van het Nederlands wordt de oorsprong en ontwikkeling van meer dan 14.000 Nederlandse woorden en hun betekenis herleid. Gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten en speciaal voor deze uitgave verricht onderzoek vormt dit etymologisch woordenboek het nieuwe standaardwerk voor de Nederlandse etymologie. Voor het eerst wordt in een etymologisch woordenboek het Belgisch Nederlands systematisch in de beschrijvingen betrokken.

Uitgaande van nieuwe wetenschappelijke inzichten, gebaseerd op de substraattheorie, zijn vele lemmata aan een kritische herbestudering onderworpen. Vele woorden die voorheen als Indo-Europese erfwoorden werden beschouwd, bleken volgens nieuw onderzoek substraatwoorden te zijn. In geen enkel ander etymologisch woordenboek – ook niet de meest recente uitgaven in het Duits, Engels of Scandinavisch – zijn toepassingen van de substraattheorie aan te treffen. Het Etymologisch woordenboek van het Nederlands is daarom ook buiten het Nederlandse taalgebied vernieuwend.

Een ander uniek kenmerk van het Etymologisch woordenboek van het Nederlands is het systematisch bronnenonderzoek naar oude dateringen van woorden en de ontwikkeling van woordbetekenissen. Vooral dit laatste aspect krijgt bijzondere aandacht in het woordenboek: waar de betekenisontwikkeling in het Nederlands afwijkt van die in verwante talen geeft het woordenboek aan welke culturele, historische en taalkundige veranderingen hierop van invloed zijn geweest. Alle dateringen van zowel de woorden als de ontwikkeling van woordbetekenissen zijn voorzien van controleerbare bronaanduidingen.

Deel 1: A t/m E
Verschenen bij Amsterdam University Press, 2003.
ISBN 978 90 5356 653 4, € 69,95, 728 pp.

Deel 2: F t/m Ka
Verschenen bij Amsterdam University Press, 2005.
ISBN 978 90 5356 746 3, € 69,95, 704 pp.

Deel 3: Ke t/m R
Verschenen bij Amsterdam University Press, 2007.
ISBN 978 90 5356 747 0, € 69,95, 696 pp.

Deel 4: S t/m Z
Verschenen bij Amsterdam University Press, 2009.
ISBN 978 90 5356 748 7, € 69,95, 696 pp.

Uitverkocht. Klik hier voor tweedehands exemplaren.

Terug naar boeken