HomeBoekenArtikelenColumnsOnderzoekLinksBioContact

Onderzoek

Stedebouwkundig(e) ontwerpen in woorden. 100 jaar stedebouwkundige begrippen
Promotieonderzoek TU Delft

Bij de totstandkoming van een stedebouwkundig ontwerp zijn vele spelers betrokken, zoals ontwerpers, critici, politici, journalisten, voorlichters en inwoners. Om met elkaar te kunnen overleggen maken zij behalve van tekeningen ook veelvuldig gebruik van woorden, om de getekende objecten in de plannen te kunnen duiden. Maar worden die stedebouwkundige begrippen wel door iedereen op dezelfde manier gebruikt? En zijn er door de tijd heen veranderingen zichtbaar? Over die vragen gaat dit stedebouwkundig en taalkundig promotieonderzoek, aan de hand van drie uitbreidingsplannen voor Amsterdam: Plan Zuid (1900-1917), Bijlmermeer (1962-1968) en IJburg (1995-2003).
Dat heeft opvallende inzichten opgeleverd, zoals:
- een tekst zegt soms meer dan duizend beelden,
- van het Plan Zuid wordt al honderd jaar niet Berlages originele plankaart afgebeeld,
- woorden kunnen soms ongemerkt van betekenis veranderen, waardoor teksten van nog geen eeuw oud gemakkelijk verkeerd begrepen kunnen worden.
Het proefschrift is te downloaden via het Repository van de TU Delft.

De kern van de stedebouw in het perspectief van de eenentwintigste eeuw
Intern onderzoek TU Delft

Sinds de negentiende eeuw is het vakgebied van de stedebouwkunde steeds breder geworden en is de positie van de discipline ten opzichte van andere vakgebieden vervaagd. De reeks De kern van de stedebouw in het perspectief van de eenentwintigste eeuw stelt aan de orde dat het voor de huidige en toekomstige ruimtelijke opgaven van belang is de kern van de discipline goed te bewaken en wil de discipline vernieuwen door uit te gaan van de grondslagen en deze als lerende discipline uit te breiden.
Het ontwerp van de stadsplattegrond, met enerzijds een openbaar en anderzijds een priv├ędomein, wordt als de kern van het stedebouwkundig werk beschouwd. Om het grondgebied geschikt te kunnen maken voor duurzaam menselijk gebruik is een sterke stadsplattegrond vereist. De verdere uitwerking van beide domeinen staat centraal bij het ontwerp van de openbare ruimte en het formuleren van de stedebouwkundige regels voor de architectuur.
In de reeks zijn vier delen uitgekomen: Het ontwerp van de stadsplattegrond (2002), Het ontwerp van de openbare ruimte (2006), Stedebouwkundige regels voor het bouwen (2008) en Het programma en ruimtegebruik van de stad (2014).

Plananalyse Eo Wijers Prijsvragen 7 en 8
Extern onderzoek TU Delft

De Eo Wijers Stichting heeft opdracht gegeven aan een team van de TU Delft een plananalyse te maken van de inzendingen van de prijsvraagronden van 2006 en 2008. Deze plananalyse richt zich in eerste instantie op de inzendingen voor de prijsvraaglocaties IJmeer (2006) en Deltapoort (2008). Daarna komen de andere twee prijsvraaglocaties, Beerze Reusel (2006) en Vechtstreek (2008) aan de orde.