HomeBoekenArtikelenColumnsOnderzoekLinksBioContact

Boeken

Stedenbouw. Kern en perspectieven

(Met Han Meyer en John Westrik)

De stedenbouwkunde schept de ruimtelijke condities voor het functioneren van de burgerlijke samenleving. Fundamenteel daarin is het onderscheid tussen openbaar en privaat domein. De kerntaak van de stedenbouwkunde is daarom het ontwerp van de stadsplattegrond, waarmee de indeling van het grondgebied in openbare en private gronden wordt vastgelegd. Bij dat ontwerp spelen ontwikkelingen in het programma en het ruimtegebruik van de stad een rol, wordt de openbare ruimte ontworpen en ingericht, en worden regels voor het bouwen geformuleerd.

Deze vier onderdelen van het stedenbouwkundig werk (ontwerp van de stadsplattegrond, programma en ruimtegebruik, ontwerp van de openbare ruimte en regels voor het bouwen) moeten in relatie worden gezien tot een vijfde aspect: de bewerking van het grondgebied. Wat betekent een nieuwe uitbreiding of verandering van een stad voor de bijzondere condities van en de gevolgen voor het grondgebied?

Stedenbouw biedt een overzicht van de grondslagen van de stedenbouwkundige discipline en behandelt de relevantie van deze grondslagen voor de opgaven van de eenentwintigste eeuw. Het is gebaseerd op de eeuwenlange ervaring, traditie en actuele praktijk van de Nederlandse stedenbouwkunde, maar de relevantie van dit werk reikt tot ver buiten de vaderlandse grenzen.

Verschenen bij Boom uitgevers, 2020.
ISBN 978 90 2440 923 5, € 49,90, 512 pp.
Klik hier om dit boek te bestellen.

Terug naar boeken