HomeBoekenArtikelenColumnsOnderzoekLinksBioContact

Nederland(s) in ontwikkeling

Nederland verandert in hoog tempo van aangezicht. Het ooit zo ordelijke deltalandschap lijkt te veranderen in een aaneengesloten lappendeken van steden, dorpen, bedrijventerreinen, weilanden en kunstmatige natuur, zonder al te veel samenhang.
Ook de Nederlandse taal is continu in ontwikkeling. Voor nieuwe dingen om ons heen verschijnen nieuwe woorden en bestaande woorden veranderen van vorm of betekenis, of ze verdwijnen.
Om ervoor te zorgen dat Nederland niet de toren van Babel achterna gaat, hebben we heldere begrippen nodig, waarmee we greep kunnen krijgen op onze huidige en toekomstige leefomgeving.

MaartenJan Hoekstra is bouwkundige en taalkundige. Hij publiceert over beide vakgebieden, maar vooral op hun snijvlak. Publicaties zijn te vinden onder Boeken, Artikelen en Columns, het lopende onderzoek onder Onderzoek. Zijn proefschrift Stedebouwkundig(e) ontwerpen in woorden is te downloaden via het Repository van de TU Delft. Volg voor de etymologie van actuele woorden ook @woordhistorie op Twitter.

Naast zijn bouwkundige en taalkundige werk is hij gemeenteraadslid voor GroenLinks Velsen. Volg hiervoor @MJ_Hoekstra op Twitter en zijn kanaal op YouTube.


GEVONDEN VOORWERPEN

"De stad! Is het inderdaad wel mogelijk eenig begrip te noemen zoo belangrijk als dit? Het betreft immers het resultaat, in zekeren zin middel en doel van het maatschappelijk leven der menschen, het gebeuren hunner gezamenlijke bestrevingen. Want de geschiedenis van den stedenbouw is de geschiedenis der menschheid, de ontwikkeling der stad is de ontwikkeling der menschelijke beschaving."
H.P. Berlage, lezingen 'Stedenbouw', in: De Beweging, 1914.

"Stedenbouwen wil zeggen met het huizenmateriaal ruimte scheppen."
H.P. Berlage, lezingen 'Stedenbouw', in: De Beweging, 1914.

"Stedebouw is een nieuw woord. Stedebouw is samengetrokken uit de woorden stedebouwkunde en stedebouwkunst."
J. Wils, in: Haagsch Maandblad, 1940.